Ðợᴛ ᴅịᴄʜ ᴛʜứ 𝟻 ʀìɴʜ ʀậᴘ – ᴅɪỄɴ ʙɪẾɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴠẪɴ ʀẤᴛ ᴘʜỨᴄ ᴛẠᴘ

Hà Nam

ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛʀêɴ ᴛʜế ɢɪớɪ ᴄòɴ ᴅɪễɴ ʙɪếɴ ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ, ᴄó ᴛʜể xᴜấᴛ ʜɪệɴ ʟàɴ sóɴɢ ᴍớɪ ᴠớɪ ʙɪếɴ ᴄʜủɴɢ ᴍớɪ. ᴄáᴄ ɴʜà ᴄʜᴜʏêɴ ᴍôɴ, ɴʜà ᴋʜᴏᴀ ʜọᴄ ɴʜậɴ địɴʜ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴘʜảɪ ʜếᴛ sứᴄ ᴄảɴʜ ɢɪáᴄ, ᴘʜảɪ sẵɴ sàɴɢ ứɴɢ ᴘʜó đợᴛ ᴅịᴄʜ ᴛʜứ 𝟻 ʟᴜôɴ ʀìɴʜ ʀậᴘ. ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀêɴ đượᴄ đưᴀ ʀᴀ ɴɢàʏ 𝟸𝟻/𝟷𝟷, ᴛạɪ ʜộɪ ɴɢʜị ᴛʀựᴄ ᴛᴜʏếɴ sơ ᴋếᴛ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ đɪềᴜ ᴛʀị ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴅᴏ ʙộ ʏ ᴛế ᴛổ ᴄʜứᴄ.Sẽ đɪềᴜ ᴄʜỉɴʜ ᴛɪêᴜ ᴄʜí đáɴʜ ɢɪá ᴄấᴘ độ ᴅịᴄʜ

ᴛʜᴇᴏ ᴘɢs.ᴛs ʟươɴɢ ɴɢọᴄ ᴋʜᴜê, ᴄụᴄ ᴛʀưởɴɢ ᴄụᴄ ǫᴜảɴ ʟí ᴋʜáᴍ ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ, ʙộ ʏ ᴛế ɴʜậɴ địɴʜ: số ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴄộɴɢ đồɴɢ đᴀɴɢ ᴄó xᴜ ʜướɴɢ ɢɪᴀ ᴛăɴɢ ở ɴʜɪềᴜ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴛʀêɴ ᴄả ɴướᴄ. ʟí ᴅᴏ ʟà ᴍầᴍ ʙệɴʜ đã ᴛồɴ ᴛạɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴄộɴɢ đồɴɢ, ɴʜɪềᴜ ᴄᴀ ʙệɴʜ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴛʀɪệᴜ ᴄʜứɴɢ, ᴋʜôɴɢ ʀõ ɴɢᴜồɴ ʟâʏ ᴠà ᴄó ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ɴɢườɪ ᴛʀở ᴠề ᴛừ ᴠùɴɢ ᴅịᴄʜ.

ᴄáᴄ ổ ᴅịᴄʜ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴛạɪ ᴄáᴄ địᴀ ʙàɴ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴅâɴ ᴄư, ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ᴛʜứ ᴘʜáᴛ ɴɢᴏàɪ ᴄộɴɢ đồɴɢ, ɴʜấᴛ ʟà ᴛạɪ ᴄáᴄ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴄó ᴍậᴛ độ ᴅâɴ ᴄư ᴄᴀᴏ, ɢɪᴀᴏ ᴛʜươɴɢ, đɪ ʟạɪ ʟớɴ. ᴠì ᴛʜế, ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴛớɪ, ᴄó ᴛʜể sẽ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ɢʜɪ ɴʜậɴ ɴʜɪềᴜ ᴄʜᴜỗɪ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ᴠà ᴛɪềᴍ ẩɴ ɴɢᴜʏ ᴄơ ʟâʏ ʟᴀɴ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴄộɴɢ đồɴɢ, ɴʜấᴛ ʟà ᴛʀᴏɴɢ đɪềᴜ ᴋɪệɴ ᴛʜờɪ ᴛɪếᴛ ᴄʜᴜʏểɴ ʙɪếɴ ᴛʜᴜậɴ ʟợɪ ᴄʜᴏ ѕυ̛̣ ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ, ʟâʏ ʟᴀɴ ᴄủᴀ ᴠɪʀᴜs.

ᴛʜứ ᴛʀưởɴɢ ʙộ ʏ ᴛế ɴɢᴜʏễɴ ᴛʀườɴɢ sơɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ: “ʜɪệɴ ɴᴀʏ xᴜ ʜướɴɢ ʟà ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ᴋʜôɴɢ ᴄᴏɪ ᴛʀọɴɢ ᴄᴏɴ số ᴍắᴄ ᴛʀêɴ 𝟷𝟶𝟶.𝟶𝟶𝟶 ᴅâɴ/ᴛᴜầɴ, ᴋʜᴜʏếɴ ᴋʜíᴄʜ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴛự ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ, ɴếᴜ ᴍắᴄ ᴛʜì ʙáᴏ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ʏ ᴛế để đượᴄ ǫᴜảɴ ʟí, ᴋʜɪ ᴄó ᴛʀɪệᴜ ᴄʜứɴɢ ᴛʜì ᴠàᴏ ᴠɪệɴ. ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ sẽ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ đáɴʜ ɢɪá ᴛỉ ʟệ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ɴặɴɢ, ɴʜậᴘ ᴠɪệɴ, ᴛử ᴠᴏɴɢ ɴʜɪềᴜ ᴠớɪ ᴄáᴄ địᴀ ᴘʜươɴɢ, ᴛʜᴀʏ đổɪ ᴛɪêᴜ ᴄʜí đáɴʜ ɢɪá ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ ᴛạɪ địᴀ ᴘʜươɴɢ”.

“Ðếɴ ᴄᴜốɪ ᴛʜáɴɢ 𝟷𝟷 ɴàʏ, ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ᴄʜắᴄ ᴄʜắɴ đạᴛ đượᴄ ʙᴀᴏ ᴘʜủ ᴠắᴄ xɪɴ. ʙâʏ ɢɪờ ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ đáɴʜ ɢɪá ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴋʜôɴɢ ᴅựᴀ ᴛʀêɴ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴅɪệɴ ʀộɴɢ, xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴄộɴɢ đồɴɢ ɴữᴀ ᴍà ᴅựᴀ ᴛʀêɴ ɴʜữɴɢ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴄó ɴʜữɴɢ ɴɢʜɪ ɴɢờ ʜᴏặᴄ ᴋʜɪ ᴛʀᴜʏ ᴠếᴛ ғ𝟷 ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ғ𝟶. ᴠɪệᴄ ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ ʜɪệɴ ɴᴀʏ ʟà ɢɪảᴍ ᴛỉ ʟệ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴄʜᴜʏểɴ ɴặɴɢ, ɢɪảᴍ ᴛỉ ʟệ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ɴʜậᴘ ᴠɪệɴ ᴠà ɢɪảᴍ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴛử ᴠᴏɴɢ. ᴄó ᴛʜể ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴛớɪ sẽ ʟấʏ ɴʜữɴɢ ᴠấɴ đề ɴàʏ ʟàᴍ ᴛɪêᴜ ᴄʜí đáɴʜ ɢɪá ᴍứᴄ độ ᴅịᴄʜ”.

ᴛʜứ ᴛʀưởɴɢ ʙộ ʏ ᴛế ɴɢᴜʏễɴ ᴛʀườɴɢ sơɴ

ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ʜɪệɴ ʜàɴʜ, 𝟹 ᴛɪêᴜ ᴄʜí đáɴʜ ɢɪá ᴄấᴘ độ ᴅịᴄʜ, ʟà ᴛỉ ʟệ ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴍớɪ ᴛạɪ ᴄộɴɢ đồɴɢ/số ᴅâɴ/ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ; độ ʙᴀᴏ ᴘʜủ ᴠắᴄ xɪɴ; ʙảᴏ đảᴍ ᴋʜả ɴăɴɢ ᴛʜᴜ ᴅᴜɴɢ, đɪềᴜ ᴛʀị ᴄủᴀ ᴄơ sở ᴋʜáᴍ ʙệɴʜ, ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ ᴄáᴄ ᴛᴜʏếɴ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴄᴜốɪ ᴛʜáɴɢ 𝟷𝟷 sẽ ᴄó ᴍộᴛ số đɪềᴜ ᴄʜỉɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó ɴʜữɴɢ ᴛɪêᴜ ᴄʜí ɴàʏ. ᴄụᴄ ǫᴜảɴ ʟí ᴍôɪ ᴛʀườɴɢ ʏ ᴛế ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ ᴍộᴛ số ᴄụᴄ, ᴠụ ᴄủᴀ ʙộ ʏ ᴛế đᴀɴɢ xâʏ ᴅựɴɢ ᴄʜɪếɴ ʟượᴄ ᴛổɴɢ ᴛʜể ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿.

ʟãɴʜ đạᴏ ʙộ ʏ ᴛế ᴄũɴɢ ʟưᴜ ý ᴄáᴄ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴋʜɪ đáɴʜ ɢɪá ᴄấᴘ độ ᴅịᴄʜ ᴛùʏ ᴛʜᴇᴏ ᴛìɴʜ ʜìɴʜ để ᴄʜɪᴀ ɴʜỏ ( ǫᴜʏ ᴍô) đáɴʜ ɢɪá. ᴄó ᴛʜể ᴄʜɪᴀ ɴʜỏ đếɴ ǫᴜʏ ᴍô ᴍộᴛ ᴋʜᴜ ᴘʜố, ᴍộᴛ ᴄụᴍ ᴅâɴ ᴄư ᴠà ᴄó ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ɴɢăɴ ᴄʜặɴ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ɴʜỏ, ɢọɴ ɴʜưɴɢ ʜɪệᴜ ǫᴜả; đảᴍ ʙảᴏ ʏ ᴛế đếɴ đượᴄ ᴠớɪ ᴍọɪ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴋʜɪ ɴʜɪễᴍ ᴛạɪ ɴʜà, ᴛạɪ ᴄộɴɢ đồɴɢ. Để ʟàᴍ đượᴄ đɪềᴜ ɴàʏ ᴄầɴ ɴʜɪềᴜ ɴỗ ʟựᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴜɴɢ ứɴɢ ᴛʜᴜốᴄ, đặᴄ ʙɪệᴛ ʟà ɢóɪ ᴄ.

ʜɪệɴ ɴᴀʏ ᴄó 𝟹 ᴛʀụ ᴄộᴛ ᴄầɴ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ʟà ᴄáᴄʜ ʟɪ, xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴠà ᴛʜᴜ ᴅᴜɴɢ đɪềᴜ ᴛʀị (ᴛạɪ ᴛᴜʏếɴ ᴄơ sở, ᴛầɴɢ 𝟸, ᴛầɴɢ 𝟹), ǫᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ ɴʜấᴛ ʟà sử ᴅụɴɢ ᴛʜᴜốᴄ ᴋʜáɴɢ ᴠɪʀᴜs đườɴɢ ᴜốɴɢ để ᴛăɴɢ ᴄườɴɢ ᴍứᴄ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ᴅịᴄʜ ᴛạɪ ᴄộɴɢ đồɴɢ, ʜạɴ ᴄʜế, ɢɪảᴍ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ʙệɴʜ ɴặɴɢ ʟêɴ . ᴄáᴄ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴘʜảɪ đẩʏ ɴʜᴀɴʜ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴅâɴ, ᴛɪêᴍ ɴʜắᴄ đúɴɢ ʟịᴄʜ ᴠà ᴛɪêᴍ ưᴜ ᴛɪêɴ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴛʀêɴ 𝟻𝟶 ᴛᴜổɪ.

ɴʜɪềᴜ địᴀ ᴘʜươɴɢ đề ɴɢʜị đượᴄ ʜỗ ᴛʀợ

ᴛʀướᴄ ᴛìɴʜ ʜìɴʜ số ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴠà số ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴅᴏ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ɢɪᴀ ᴛăɴɢ ᴛʀở ʟạɪ, ᴍộᴛ số ᴛỉɴʜ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ đã ʜếᴛ ɢɪườɴɢ đɪềᴜ ᴛʀị ғ𝟶. ᴍộᴛ số địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴄó ᴠăɴ ʙảɴ đề ɴɢʜị ʙộ ʏ ᴛế ᴄʜɪ ᴠɪệɴ ʟựᴄ ʟượɴɢ ʏ, ʙáᴄ sĩ. ᴛʜứ ᴛʀưởɴɢ ʙộ ʏ ᴛế ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đᴀɴɢ ᴄử đᴏàɴ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ đếɴ ᴄáᴄ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴄó ᴅịᴄʜ ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ để ɴắᴍ ᴛìɴʜ ʜìɴʜ.

ɴɢàʏ 𝟸𝟺/𝟷𝟷, ᴄả ɴướᴄ ɢʜɪ ɴʜậɴ ɢầɴ 𝟷𝟸.𝟶𝟶𝟶 ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴍớɪ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, ᴄᴀᴏ ɴʜấᴛ ᴋể ᴛừ ɴɢàʏ 𝟷𝟾/𝟷𝟶 đếɴ ɴᴀʏ. ᴛʀᴏɴɢ đó, ᴛᴘʜᴄᴍ, ᴄầɴ ᴛʜơ, ᴛâʏ ɴɪɴʜ, Đồɴɢ ᴛʜáᴘ, ᴠĩɴʜ ʟᴏɴɢ, ʙìɴʜ ᴛʜᴜậɴ, ᴋɪêɴ ɢɪᴀɴɢ… ᴛăɴɢ ɴʜᴀɴʜ số ᴄᴀ ғ𝟶. ʜệ ᴛʜốɴɢ ʏ ᴛế ɢặᴘ ɴʜɪềᴜ áᴘ ʟựᴄ. ᴛỉɴʜ ᴛâʏ ɴɪɴʜ đã ᴄó ᴠăɴ ʙảɴ đề ɴɢʜị ʙộ ʏ ᴛế ᴄʜɪ ᴠɪệɴ 𝟷𝟶𝟶 ʙáᴄ sĩ ᴠà 𝟸𝟻𝟶 đɪềᴜ ᴅưỡɴɢ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó 𝟸𝟶 ʙáᴄ sĩ ʜồɪ sứᴄ ᴄấᴘ ᴄứᴜ. ɴʜɪềᴜ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴄũɴɢ ɴɢʜị đượᴄ ʜỗ ᴛʀợ ᴛʜɪếᴛ ʙị ʏ ᴛế ᴠà ᴛʜᴜốᴄ đɪềᴜ ᴛʀị.

ɴɢàʏ 𝟸𝟻/𝟷𝟷 ʙộ ʏ ᴛế ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴛʜàɴʜ ʟậᴘ 𝟹 đᴏàɴ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ʙảᴏ đảᴍ ᴋʜả ɴăɴɢ ᴛʜᴜ ᴅᴜɴɢ, đɪềᴜ ᴛʀị ᴠà xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ sᴀʀs-ᴄᴏᴠ-𝟸 ʙảᴏ đảᴍ ᴛʜíᴄʜ ứɴɢ ᴀɴ ᴛᴏàɴ, ʟɪɴʜ ʜᴏạᴛ, ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ʜɪệᴜ ǫᴜả ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, ᴛʀáɴʜ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ʟạᴍ ᴛʜᴜ sᴀᴜ ᴋʜɪ ʜếᴛ ᴅịᴄʜ ᴛạɪ ᴄáᴄ địᴀ ᴘʜươɴɢ.

ᴛʜứ ᴛʀưởɴɢ ʙộ ʏ ᴛế ɴɢᴜʏễɴ ᴛʀườɴɢ sơɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ: “ᴛôɪ ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ ᴛʜôɴɢ ᴄảᴍ ᴠớɪ ᴅɪễɴ ʙɪếɴ ᴅịᴄʜ ᴛạɪ ᴄáᴄ địᴀ ᴘʜươɴɢ. ᴋʜɪ “ᴄửᴀ” ᴍở ʀᴀ ɴʜɪềᴜ ᴛʜứ ᴄó ᴛʜể “đɪ ᴠàᴏ”, ɴʜấᴛ ʟà ᴋʜɪ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ ɴàʏ ʟâʏ ʟᴀɴ ǫᴜᴀ đườɴɢ ᴛɪếᴘ xúᴄ. ɴếᴜ ᴋʜôɴɢ ᴄẩɴ ᴛʜậɴ, ᴄʜắᴄ ᴄʜắɴ số ᴄᴀ ᴍắᴄ sẽ ᴛăɴɢ ᴄᴀᴏ. ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ sẽ ᴄử đᴏàɴ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴄủᴀ ᴄụᴄ ǫᴜảɴ ʟí ᴋʜáᴍ ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ ʟàᴍ đầᴜ ᴍốɪ ᴄùɴɢ ᴄáᴄ ᴄụᴄ, ᴠụ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴄủᴀ ʙộ đếɴ ᴄáᴄ đɪểᴍ ᴄó ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴅịᴄʜ ᴅɪễɴ ʙɪếɴ ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ. ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴜầɴ ᴛớɪ ʙộ ʏ ᴛế sẽ ᴄó ɴʜữɴɢ ʜỗ ᴛʀợ ᴄáᴄ ᴛỉɴʜ ᴛăɴɢ ᴄườɴɢ ɴăɴɢ ʟựᴄ đɪềᴜ ᴛʀị”.

Ðề ɴɢʜị ᴄắᴛ ɢɪảᴍ ᴛʜủ ᴛụᴄ ᴠề ᴛʜᴜốᴄ đɪềᴜ ᴛʀị ғ𝟶

ᴋʜɪ số ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴛăɴɢ, đɪềᴜ ǫᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ ʟà ᴛăɴɢ ᴄườɴɢ ᴛɪếᴘ ᴄậɴ ᴅịᴄʜ ᴠụ ʏ ᴛế ᴍộᴛ ᴄáᴄʜ ɴʜᴀɴʜ ɴʜấᴛ, sử ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ʟᴏạɪ ᴛʜᴜốᴄ đúɴɢ ᴄʜỉ địɴʜ ᴍộᴛ ᴄáᴄʜ sớᴍ ɴʜấᴛ để ɢɪảᴍ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ɴặɴɢ ᴠà ᴛử ᴠᴏɴɢ. ʙộ ʏ ᴛế ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, đã ᴛʜốɴɢ ɴʜấᴛ ᴠớɪ ᴍộᴛ số địᴀ ᴘʜươɴɢ ɴʜư ᴛᴘʜᴄᴍ ʜᴜʏ độɴɢ ʟựᴄ ʟượɴɢ ǫᴜâɴ độɪ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ đɪềᴜ ᴛʀị ғ𝟶 ᴛạɪ ɴʜà. Đồɴɢ ᴛʜờɪ đã ᴄó ᴠăɴ ʙảɴ ᴛʀìɴʜ Ủʏ ʙᴀɴ ᴛʜườɴɢ ᴠụ ǫᴜốᴄ ʜộɪ xɪɴ đɪềᴜ ᴄʜỉɴʜ đɪềᴜ 𝟻𝟼 ᴄủᴀ ʟᴜậᴛ ᴅượᴄ để ɢɪảᴍ ʙớᴛ ᴛʜủ ᴛụᴄ ʜàɴʜ ᴄʜíɴʜ, ᴛạᴏ đɪềᴜ ᴋɪệɴ ᴄʜᴏ ʙộ ʏ ᴛế ᴄấᴘ ᴘʜéᴘ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ʟᴏạɪ ᴛʜᴜốᴄ ᴋʜáɴɢ ᴠɪʀᴜs đườɴɢ ᴜốɴɢ ᴘʜụᴄ ᴠụ đɪềᴜ ᴛʀị ғ𝟶.

NGUỒN : http://tienphong.vn/ot-dich-thu-5-rinh-rap-post1396034.tp